VERGOEDINGEN DIABETISCHE VOETZORG.

Met ingang van 2015 is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Het zorgprofiel wordt bepaald door de huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige of de internist. De hoogte van het zorgprofiel geeft aan of voetzorg vanuit de basisverzekering (zorgprofiel 2, 3 of 4) wordt vergoed.

Als u in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering dan wordt u doorverwezen naar de podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten en schrijft een behandelplan. In dat behandelplan staat hoeveel en welke voetzorg u nodig heeft.

Feetcare & More heeft een overeenkomst afgesloten met Zorggroep Het Huisartsenteam en diverse podotherapeuten. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat ik uw pedicure ben, zodat de afstemming van de voetzorg geregeld kan worden.


Vergoedingen diabetische voetzorg via de podotherapeut (zorgprofiel 2, 3 of 4):

LET OP! Een behandeling omvat ALLEEN de medisch noodzakelijke voetzorg. Iedere cliënt krijgt een maximaal aantal behandelingen per jaar voor de medisch noodzakelijke voetzorg toegekend. Voor de overige voetzorg (aanvullende behandeling) betaald u een eigen bijdrage van € 7,50. U kunt deze eigen bijdrage NIET declareren bij uw zorgverzekeraar. Duur van de behandeling (medisch noodzakelijke voetzorg en de aanvullende behandeling) is maximaal 45 minuten. Duurt uw behandeling langer dan 45 minuten dan wordt de eigen bijdrage hoger en overleg ik eerst met u wat u wilt!


Vergoedingen diabetische voetzorg via zorggroep Het Huisartsenteam (zorgprofiel 2, 3 of 4):

LET OP! Een behandeling omvat ALLEEN de medisch noodzakelijke voetzorg. Iedere cliënt krijgt een maximaal aantal minuten per jaar voor de medisch noodzakelijke voetzorg toegekend. Voor de overige voetzorg (aanvullende behandeling) betaald u een eigen bijdrage van € 7,50, voor extra behandelingen betaald u het tarief van de pedicurebehandeling voor de diabetische voet. U kunt deze eigen bijdrage en de extra behandeling(en) NIET declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij de eerste behandeling overleg ik met u wat u wilt!